W Polsce odbywa się wiele imprez związanych z psami, ale trzy z nich szczególnie wyróżniają się ze względu na swoją skalę, popularność i znaczenie. Są to:

  1. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu (World Dog Show)

    Wystawa ta jest jednym z najważniejszych wydarzeń kynologicznych na świecie i co kilka lat odbywa się w Polsce. Na wystawie, która trwa kilka dni, prezentowane są tysiące psów z różnych ras z całego świecie. W ramach wydarzenia odbywają się różne konkursy i pokazy, a psy oceniają międzynarodowi sędziowie.

  2. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Warszawie

    Ta wystawa jest organizowana corocznie i gromadzi setki hodowców i miłośników psów. W ramach wystawy odbywają się konkursy dla różnych ras psów, a zwycięzcy otrzymują cenne nagrody i tytuły. Wystawa jest również doskonałą okazją do spotkania ekspertów, wymiany doświadczeń i uzyskania porad na temat hodowli i opieki nad psami.

  3. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Krakowie

    To kolejne znaczące wydarzenie w kalendarzu miłośników psów. Wystawa ta, podobnie jak dwie poprzednie, gromadzi hodowców i miłośników psów z całej Polski i z zagranicy. W ramach wydarzenia odbywają się pokazy, konkursy i warsztaty, a psy są oceniane przez doświadczonych sędziów.

Wszystkie te wystawy są organizowane pod egidą Związku Kynologicznego w Polsce i mają na celu promocję hodowli psów rasowych, popularyzację wiedzy na temat psów, a także integrację środowiska kynologicznego. Są one doskonałą okazją dla hodowców do zaprezentowania swoich psów, a dla zwiedzających – do zobaczenia i poznania różnych ras psów.